Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ

Η Δόξα Άδενδρου (στις 2-11-1952, κατατέθηκε το καταστατικό της) αναγνωρίστηκε επίσημα στις 24 Ιουνίου 1953, με την υπ’ αριθμόν: 1779 απόφαση του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για να πάρει μέρος στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ όμως, έπρεπε να αναγνωριστεί επίσημα και από την ΕΠΟ. Αυτό έγινε, οκτώ χρόνια αργότερα, στις 24 Ιουλίου 1961, όπως φαίνεται και στο έγγραφο δεξιά, που έστειλε η ΕΠΟ στην ΕΠΣΜ, γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Δ. Σ., με το υπ’ αριθμόν 25/24-7-’61 απόσπασμα από το πρακτικό της.

Έτσι λοιπόν από την ημέρα εκείνη και με Αριθμό Μητρώου ΕΠΟ 917, η Δόξα έγινε και επίσημα μέλος της, ενώ αμέσως μετά αναγνωρίστηκε και από την ΕΠΣΜ, με Αριθμό Μητρώου: 51. Η διοίκηση που έκανε όλες αυτές τις ενέργειες, προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ, εκλέχθηκε στις 20 Ιουνίου 1961… και ο ΠΡΩΤΟΣ πρόεδρος της Δόξας ήταν ο Μιχάλης Λιάκος (γι’ αυτόν τον σπουδαίο παράγοντα θα κάνω ειδική αναφορά) ο οποίος αν και δεν ήταν απ’ το Άδενδρο, αλλά από το Πισοδέρι της Φλώρινας, πρόσφερε τα μέγιστα στην ομάδα του χωριού μας.

Στο έγγραφο επάνω, η πρώτη διοίκηση της Δόξας Άδενδρου, από το αρχείο της ΕΠΣΜ. *Στον πρώτο επίσημο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος, στις 20/10/’19, τιμήθηκαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Μπαξεβάνης, Βασίλειος Ψυχλούδης και Αργύριος Χαρινάς, οι οποίοι συμμετείχαν σ’ αυτήν.
Το έγγραφο με το οποίο η ΕΠΟ αναγνώρισε την Δόξα Άδενδρου και με αριθμό μητρώου 917, την έκανε μέλος της. Από το αρχείο της ΕΠΣΜ, στην οποία έχει Α.Μ.: 51.