ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

Οι αδερφοί ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ, Γιώργος, Δήμος και Τάκος, οι οποίοι μαζί ΚΑΙ με τον γαμπρό τους (!!!) Μιχάλη Ντένη (κλειδούχο του ΣΕΚ τότε) έπαιζαν κι’ αυτοί όλοι μαζί, στην ομάδα του χωριού μας. Σ’ αυτή την φωτογραφία του 1953, από το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη Μαραντέλου, διακρίνονται από αριστερά, πάνω σειρά: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Μήτσος Παπαγιώργης, ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ, Βασίλης Συντρίνης, Σταύρος Καρκέλας, Δήμος Ντέντος και Σωτήρης Παπίας. Κάτω σειρά: ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΕΝΗΣ, Κώστας Παντόπουλος και ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ.

Σ’ αυτή την φωτογραφία του 1953, από το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη Μαραντέλου, διακρίνονται από αριστερά, πάνω σειρά: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Μήτσος Παπαγιώργης, ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ, Βασίλης Συντρίνης, Σταύρος Καρκέλας, Δήμος Ντέντος και Σωτήρης Παπίας. Κάτω σειρά: ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΕΝΗΣ, Κώστας Παντόπουλος και ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ.